0985.583.246

Nói tiếng Việt với ChatGPT trên iPhone

Nói tiếng Việt với ChatGPT trên iPhone

Ứng dụng ChatGPT trên iPhone có giao diện đơn giản, dễ sử dụng, người dùng có thể trò chuyện bằng tiếng Việt mà không cần gõ câu hỏi.

ChatGPT được đưa lên App Store sáng 19/5, hỗ trợ giọng nói tiếng Việt, nhưng chưa cho tải về từ thị trường Việt Nam.

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *