0985.583.246

Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

HOP DONG BCC

Hợp đồng BCC là hợp đồng hợp tác kinh doanh, là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế… Tùy thuộc vào chủ thể của hợp đồng mà pháp luật điều chỉnh đối với hợp đồng sẽ khác nhau. Cụ thể:

  • Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.
  • Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận

Trong quá trình thực hiện hợp đồng BCC, các bên tham gia hợp đồng được thỏa thuận sử dụng tài sản hình thành từ việc hợp tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Nội dung chủ yếu của hợp đồng BCC bao gồm:

  • Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án;
  • Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;
  • Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên;
  • Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng;
  • Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;
  • Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng;
  • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.
  • Ngoài các nội dung trên các bên tham gia có quyền thỏa thuận những nội dung khác không trái với quy định của pháp luật.

Nếu có thắc mắc, khó khăn trong lĩnh vực đầu tư, quý khách hàng vui lòng liên hệ Dịch vụ tư vấn 24h để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất

HOP DONG BCC

1. BCC là gì?       

BCC (Business Cooperation Contract) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế. (Khoản 9 Điều 3 Luật đầu tư 2014).

2. Phạm vi chủ thể:

Mọi tổ chức, cá nhân là nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài, thuộc sở hữu Nhà nước hay sở hữu tư nhân đều có thể trở thành chủ thể của hợp đồng BCC.

Số lượng chủ thể không giới hạn mà tùy thuộc vào quy mô dự án và khả năng của các nhà đầu tư.

3. Hình thức hợp đồng:

Thông thường thì hình thức hợp đồng BCC không bắt buộc lập thành văn bản.

Tuy nhiên, trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài hoặc dự án thuộc danh mục dự án đầu tư có điều kiện thì hình thức hợp đồng bắt buộc phải lập thành văn bản, kèm theo đó là thực hiện các thủ tục đăng ký đầu tư và thẩm tra dự án.

4. Nội dung hợp đồng:

Nội dung của hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC được quy định tại Khoản 1 Điều 29 Luật đầu tư 2014. Quý thành viên tham khảo mẫu hợp đồng tại đây:

MẪU HỢP ĐỒNG BCC 

5. Thực hiện hợp đồng:

Các bên tham gia hợp đồng được thỏa thuận sử dụng tài sản hình thành từ việc hợp tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp.

Các bên tham gia hợp đồng có quyền thỏa thuận những nội dung khác không trái với quy định của hợp đồng.

Căn cứ pháp lý:

Luật Đầu tư 2014.

DỊCH VỤ TƯ VẤN 24H 
ĐC: 317 Đường 30-4, P. Phú Thọ, TP. TDM, Bình Dương (Đối diện Coopmart Bình Dương, Gần bến xe Bình Dương)
ĐT: 0274.3905.177 – 3814170 Hotline 0985.583.246 – 0925.100.222
Hotline 0925.100.222   www.dichvutuvan24h.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *