0985.583.246

THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY SAU KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

thủ tục giải thể

THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY SAU KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Khi chúng ta thành lập doanh nghiệp và trong quá trình doanh nghiệp hoạt động, vì một số yếu tố chủ quan hay khách quan như biến đổi tình hình kinh tế, người chủ doanh nghiệp muốn ngưng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Khi đã có quyết định giải thể của chủ doanh nghiệp thì công ty sẽ chấm dứt hoạt động hoàn toàn.

Việc giải thể doanh nghiệp được tiến hành theo các bước đúng trình tự pháp luật:

Bước 1: Đóng mã số thuế công ty tại chi cục thuếquản lý trực tiếp cấp Quận/ Huyện/ Tỉnh.

Bước 2: Trả con dấu doanh nghiệp + Trả đăng ký mẫu dấu tại cơ quan công an (nếu do công an cấp), trả tại cơ quan đăng ký kinh doanh ( nếu do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp).

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ giải thể doanh nghiệp nộp lên phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch đầu tư Tỉnh/ Thành phố sở tại.

  • Nếu là doanh nghiệp tư nhân thì quyết định chủ doanh nghiệp, Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh),  còn đối với công ty Cổ phần thì sẽ do Đại hội đồng cổ đông đưa ra quyết định chính thức, và chủ sở hưu của công ty một thành viên đưa ra quyết định
  • Phụ lục về quyền và nghĩa vụ của Tổ thanh lý tài sản
  • Cung cấp và báo cáo về việc giải thể doanh nghiệp bao gồm các thông tin như sau: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp ĐKKD …những thông tin này là khi chúng ta thành lập doanh nghiệp đã khai báo với cơ quan nhà nước
  • Liên hệ cơ quan thuế làm thủ tục và xác nhận việc khóa mã số thuế kinh doanh của doanh nghiệp
  • Đưa ra thông báo và quyết giải thể doanh nghiệp  (thông báo về việc thanh lý tài sản và các khoản công nợ) (mẫu tham khảo GT3).
  • Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (Nếu là công ty Cổ phần), Chủ sở hữu công ty (nếu là Công ty TNHH 1 thành viên) về việc thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp.

LH để tìm hiểu thêm:

– Phone:0925.100.222 – 0985.583.246
– Email:info@dichvutuvan24h.vn
– Website:www.dichvutuvan24h.vn

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *