0985.583.246

Thành phố Mỹ công nhận tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức

screenshot 1718271992

San Francisco thêm tiếng Việt vào danh sách ngôn ngữ chính thức, trong nỗ lực mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ công tới những người nói tiếng Việt.

Hội đồng Giám sát San Francisco ngày 11/6 bỏ phiếu nhất trí công nhận tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức của thành phố, cùng tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Philippines.

Động thái này là một phần trong nỗ lực mở rộng dịch vụ công đến gần 6.800 người nói tiếng Việt ở San Francisco, nhằm đảm bảo họ được hưởng các dịch vụ này bằng ngôn ngữ cảm thấy thoải mái nhất. Các ngôn ngữ chính thức bắt buộc phải được dịch khi cung cấp dịch vụ công.

Quan chức Hội đồng Giám sát San Francisco công nhận tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức, ngày 11/6. Ảnh: SF Chronicle

Quan chức Hội đồng Giám sát San Francisco công nhận tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức, ngày 11/6. Ảnh: SF Chronicle

San Francisco ban hành quy định ngôn ngữ này năm 2001, yêu cầu các sở phải dịch các dịch vụ công sang bất kỳ ngôn ngữ nào được sử dụng bởi ít nhất 10.000 người có vốn tiếng Anh hạn chế trong thành phố.

Khi công nhận tiếng Việt ngày 11/6, Hội đồng Giám sát đã hạ ngưỡng xuống 6.000. Thành phố sẽ phải cung cấp thông dịch qua điện thoại, bản dịch tiếng Việt các văn bản, thông báo bằng tiếng Việt trên các website, cũng như phiên dịch trong các dịch vụ công.

Sáng kiến sửa đổi được đưa ra vào năm 2023, khi giới chức San Francisco nhận thấy nhu cầu mở rộng ngôn ngữ để đảm bảo cộng đồng nhập cư có thể tiếp cận với guồng máy của chính phủ.

“San Francisco có cộng đồng nhập cư đa sắc tộc và là nơi dẫn đầu quốc gia trong cung cấp dịch vụ đa ngôn ngữ với quy định mạnh mẽ, toàn diện nhất về điều này”, quan chức Hội đồng Giám sát nói.

Sửa đổi cũng khuyến khích các ban ngành tăng nhân sự cung cấp dịch vụ song ngữ, duy trì nhân viên song ngữ. San Francisco có khoảng 2.700 nhân viên song ngữ trong năm tài chính 2022-2023, giảm gần 6% so với cùng kỳ trước đó.

Theo VN Express.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *