0985.583.246

Nên thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hay công ty cổ phần

nen thanh lap cty tnhh hay cty co phan 2

Nên thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hay công ty cổ phần

Nếu như bạn đang có dự định thành lập công ty nhưng chưa biết nên lựa chọn loại hình công ty cổ phần hay công ty trách nhiệm hữu hạn thì bài viết so sánh sự giống và khác nhau giữa công ty cổ phần và TNHH dưới đây sẽ giúp bạn lựa chọn 1 loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất với bạn.

nen thanh lap cty tnhh hay cty co phan 2

Sự giống nhau giữa công ty TNHH và công ty cổ phần

Tất cả thành viên hay cổ đông trong công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Công ty TNHH và cổ phần điều có tư cách pháp nhân theo quy định của luật doanh nghiệp. Đồng thời, có trách nhiệm đóng thuế, trách nhiệm với người lao động.

Sự khác nhau giữa công ty TNHH và công ty cổ phần:

 1. Số lượng thành viên:
 • Công ty TNHH: bao gồm công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên. Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50 thành viên.
 • Công ty cổ phần: Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa.
 1. Vốn điều lệ
 • Công ty TNHH: Vốn điều lệ được chia theo tỷ lệ phần trăm vốn góp của thành viên.
 • Công ty cổ phần: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần
 1. Khả năng huy động vốn
 • Công ty TNHH: không được quyền phát hành cổ phần. Công ty tăng vốn điều lệ bằng cách tăng vốn góp của thành viên hoặc tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.
 • Công ty cổ phần: có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.
 1. Chuyển nhượng vốn:
 • Công ty TNHH: Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên công ty nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết. Khi chuyển nhượng vốn cổ đông của công ty TNHH không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.
 • Công ty cổ phần: Các cổ đông được tự do chuyển nhượng. Nhưng quyền chuyển nhượng của cổ đông bị hạn chế trong 3 năm kể từ ngày công ty thành lập, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Khi chuyển nhượng vốn cổ đông của công ty cổ phần phải đóng thuế thu nhập cá nhân.
 1. Cơ cấu tổ chức
 • Công ty TNHH: Có thể tổ chức dưới hình thức công ty TNHH 1 thành viên hoặc công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
 • Công ty cổ phần: Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Bên trên là sự so sánh giữa công ty TNHH và cổ phần. Về mặt kinh doanh, công ty cổ phần giúp khách hàng có cảm giác lớn hơn công ty TNHH. Tuy nhiên nếu bạn là 1 doanh nghiệp nhỏ, ít cổ đông, ít vốn, ít khách hàng.. thì với tất cả kinh nghiệm của mình Anpha khuyên bạn nên thành lập công ty TNHH để được đơn giản các thủ tục pháp lý, thủ tục thuế.. trong quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.

LH TẠI ĐÂY:

– Phone:0925.100.222 – 0985.583.246
– Email:info@dichvutuvan24h.vn
– Website:www.dichvutuvan24h.vn

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *