0985.583.246

Điều kiện mở trung tâm ngoại ngữ ? Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ

bo giao duc yeu cau siet quan ly cac trung tam ngoai ngu tin hoc1525924966
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 79/HD-SGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________________
         Thủ Dầu Một, ngày 22 tháng 01 năm 2009
 
HƯỚNG DẪN
Về điều kiện, thủ tục và hồ sơ thành lập
Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học, Bồi dưỡng văn hóa, Luyện thi đại học
______________________
Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ và tin học (Ban hành kèm theo Quyết định 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
Căn cứ Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên (ban hành kèm theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
Căn cứ Quy định về dạy thêm học thêm (Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
Căn cứ Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Dương (ban hành kèm theo Quyết định số 123/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương);
Căn cứ Chỉ thị số 34 /2004/CT-CT ngày 15/7/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc quản lý thống nhất các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức giáo dục không chính quy trên địa bàn tỉnh;
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về điều kiện, thủ tục và hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ – tin học trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:
I. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ – tin học, bồi dưỡng văn hóa, luyện thi đại học
Các Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học, BD văn hóa, luyện thi ĐH sẽ được cấp phép hoạt động khi đảm bảo các điều kiện sau đây:
1. Có nguồn tuyển sinh thường xuyên, ổn định;
2. Có đội ngũ cán bộ quản lý theo quy định, cụ thể như sau:
Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học tương ứng, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm.
Lưu ý: Đối với các trung tâm do tư nhân xin phép thành lập thì Giám đốc nhất thiết không phải là cán bộ, công chức đang công tác, làm việc trong các cơ quan, đơn vị nhà nước (Căn cứ Điều 17, Chương III, PHÁP LỆNH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC đã được sửa đổi bổ sung năm 2003).
3. Có đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn quy định, có nghiệp vụ sư phạm, có đủ khả năng giảng dạy, đảm bảo cho các lớp hoạt động liên tục, đúng lịch trình của khóa học, đảm bảo tỷ lệ không quá 40 học viên/giáo viên (trình độ chuyên môn nghiệp vụ giáo viên tương ứng với yêu cầu từng loại hình các lớp, đối với loại hình lớp thấp nhất tối thiểu phải có trình độ Cao đẳng);
4. Có đủ văn phòng, phòng học, bàn ghế, phòng học tiếng, phòng vi tính với các trang thiết bị học tập đáp ứng yêu cầu về điều kiện thực hiện nội dung chương trình giảng dạy, đảm bảo cho các lớp hoạt động liên tục, đúng lịch trình của khóa học. Yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của 01 trung tâm Ngoại ngữ – tin học, BD văn hoá, luyện thi ĐH cụ thể như sau:
– Đối với loại hình trung tâm ngoại ngữ, yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất phải có tại 01 địa điểm là 04 phòng học, 01 phòng học tiếng (lab) và khu vực hành chính (văn phòng ghi danh, phòng GĐ, phòng gv…). Diện tích mỗi phòng học phải đủ chỗ cho 20 HV x 1,5m2.
– Đối với loại hình trung tâm tin học, yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất phải có tại 01 địa điểm là 03 phòng học lý thuyết, 02 phòng máy vi tính, mỗi phòng có từ 20 máy trở lên và khu vực hành chính (văn phòng ghi danh, phòng GĐ, phòng gv…). Diện tích mỗi phòng học lý thuyết phải đủ chỗ cho 20 HV x 1,5m2.
– Đối với loại hình trung tâm BD văn hóa, luyện thi Đại học ,yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất phải có tại 01 địa điểm là 05 phòng học và khu vực hành chính (văn phòng ghi danh, phòng GĐ, phòng gv…). Diện tích mỗi phòng học phải đủ chỗ cho 20 HV x 1,5m2.
5. Có nguồn tài chính tối thiểu đủ để chi cho các hoạt động thường xuyên của trung tâm trong năm đầu tiên;
6. Có đầy đủ các điều kiện theo quy định về phòng cháy, nổ, vệ sinh môi trường, y tế và an ninh của trung tâm.
7. Được phép thực hiện chức năng đào tạo bồi dưỡng kiến thức về bộ môn định mở trung tâm.
II. Hồ sơ đăng ký thành lập trung tâm, cơ sở ngoại ngữ – tin học
1. Tờ trình xin thành lập trung tâm: theo mẫu 2 (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đặt trung tâm).
Người đứng tên tờ trình là chủ doanh nghiệp.
2. Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:
a. Mục đích yêu cầu thành lập trung tâm;
b. Tên trung tâm, địa chỉ, số điện thoại, E.mail, Fax;
Lưu ý: Việc đặt tên của trung tâm ngoại ngữ – tin học, BD văn hóa, luyện thi ĐH phải thực hiện theo quy định sau:
– Đối với các trung tâm dạy ngoại ngữ hoặc tin học:
            Trung tâm ngoại ngữ (hoặc tin học) + tên riêng.
– Đối với trung tâm ngoại ngữ và tin học:
            Trung tâm ngoại ngữ – tin học + tên riêng.
Đối với trung tâm bồi dưỡng văn hóa luyện thi đại học:
            Trung tâm bồi dưỡng văn hóa – luyện thi đại học + tên riêng.  
Tên Trung tâm phải là tên bằng tiếng Việt và được ghi trên quyết định, con dấu, bảng tên và các giấy tờ giao dịch khác.
c. Dự kiến các chương trình giảng dạy, quy mô học viên trong năm đầu và những năm tiếp theo (theo mẫu 6);
d. Bản thuyết minh về các điều kiện thành lập trung tâm, trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành và nguồn tài chính thích hợp;
đ. Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng (họ tên, năm sinh, trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, chức vụ hiện tại, cơ quan công tác; theo mẫu 3 và mẫu 4);
e. Bảng thống kê về cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành và các trang thiết bị, phương tiện, học liệu (theo mẫu 5).
f. Bảng kê chiết tính mức học phí, kế hoạch thu, chi, học phí (theo mẫu 7).
3. Hồ sơ về cơ sở vật chất: 
– Nếu mặt bằng của tổ chức hoặc cá nhân người đứng tên mở trung tâm thì nộp bản sao văn bản quyền sử dụng nhà, đất có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan chủ quản.
– Nếu mặt bằng thuê, mướn của trường học phải do Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường ký hợp đồng và có ý kiến của Phòng GD&ĐT huyện, thị (đối với trường Mầm non, tiểu học, THCS) hoặc của Sở GD-ĐT (đối với các trường THPT và trực thuộc).
– Nếu mặt bằng thuê mướn, hợp đồng của cơ quan, công ty…phải do Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý ký hợp đồng.
– Nếu mặt bằng thuê mướn, hợp đồng của tư nhân phải có công chứng nhà nước.
Nội dung hợp đồng thuê mướn mặt bằng phải ghi rõ thời gian ít nhất từ 03 năm trở lên và nghĩa vụ nộp thuế nếu có.
– Lập bản kê khai CSVC theo mẫu 5, phải đảm bảo các yêu cầu trên.
4. Hồ sơ về đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên bao gồm:
– Danh sách trích ngang CBQL, giáo viên, nhân viên: theo mẫu 3 và mẫu 4.
– Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú) của đội ngũ cán bộ quản lý trung tâm dự kiến bố trí vào các chức vụ, nhiệm vụ: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán, thủ quỷ (theo mẫu 8).
– Bản sao hộ khẩu, Bản sao Chứng minh dân nhân, Phiếu khám sức khoẻ của các chức vụ, nhiệm vụ: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán.
– Hợp đồng lao động của đội ngũ CBQL, giáo viên: (Theo mẫu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).
– Bản sao văn bằng, chứng chỉ: (có công chứng) của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.
5. Giấy phép đăng ký kinh doanh: có chức năng Đào tạo bồi dưỡng ngành nghề dạy ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, luyện thi đại học do cơ quan chức năng cấp.
Tất cả hồ sơ, giấy tờ (1, 2, 3, 4, 5) được đóng thành tập: có bìa theo mẫu 1.
– Nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ)04 tập.
– Lưu tại trung tâm: 01 tập.
– Khi đến liên hệ xin phép thành lập trung tâm cần mang theo giấy phép đăng ký kinh doanh, văn bằng chuyên môn nghiệp vụ của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm (bản chính và 1 bản sao có công chứng).
III. Thủ tục xin thành lập trung tâm
Sở GD-ĐT (Phòng TCCB) phát hành văn bản hướng dẫn về điều kiện, thủ tục và mẫu hồ sơ xin thành lập trung tâm ngoại ngữ – Tin học, bồi dưỡng văn hóa, luyện thi đại học.
2. Phòng Tổ chức cán bộ – Sở GD-ĐT tiếp nhận hồ sơ xin thành lập trung tâm, phối hợp với các phòng, ban liên quan của Sở thẩm định hồ sơ, xác minh hiện trạng cơ sở vật chất của trung tâm và trả lời cho cá nhân tổ chức trong 30 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).
3. Sở GD-ĐT (Phòng TCCB) nhận hồ sơ xin thành lập trung tâm ngoại ngữ – tin học, bồi dưỡng văn hóa, luyện thi đại học mỗi quí 1/lần (3 tháng/lần), từ ngày 01 đến ngày 10 của các tháng 01, 04, 07, 10 hàng năm, (riêng quí I/2009, nhận hồ sơ đến ngày 10/02/2009) và thẩm định hồ sơ, giải quyết cấp phép trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  
Nơi nhận:
– UBND tỉnh Bình Dương (để báo cáo);
– Sở Nội vụ, Công An tỉnh (để phối hợp);
– Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu thành lập
Trung tâm NN-tin học, BDVH-LTĐH;
– Ban Giám đốc Sở GD-ĐT;
– Các Phòng GDTrH-TX, KT&KĐCL, KHTC, Thanh tra Sở;
– Website Sở GD-ĐT;
– Lưu VT, TCCB. Đ.60.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *