0985.583.246

Bộ Công Thương đề xuất về điều hành giá điện

screenshot 1710232877
Bộ Công Thương đề xuất về điều hành giá điện

Bộ Công Thương đề xuất giá bán điện bình quân năm được xem xét điều chỉnh theo biến động khách quan, thông số đầu vào của tất cả các khâu. Ảnh minh họa

Có thêm nhiều bộ, ngành cùng tham gia điều hành giá điện; 3 tháng điều chỉnh giá điện một lần… là đề xuất của Bộ Công Thương trong việc điều hành giá điện.

Bộ Công Thương vừa có báo cáo số 36/BC-BCT về Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ bình quân. Theo đó, có nhiều điểm cần lưu ý:

Nhiều bộ, ngành cùng tham gia điều hành giá điện

Tại Dự thảo, Bộ Công Thương nêu rõ: Bộ Công Thương sẽ là cơ quan “chủ trì kiểm tra, rà soát”; còn Bộ Tài chính giữ vai trò là cơ quan “quản lý nhà nước về giá”; các bộ, cơ quan liên quan phối hợp theo “chức năng, nhiệm vụ” được giao và quy định của pháp luật.

Cùng đó, để minh bạch hơn quá trình xem xét điều chỉnh giá điện, Bộ Công Thương muốn bổ sung trách nhiệm của Tổng cục Thống kê trong đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện đến kinh tế vĩ mô. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ cung cấp các số liệu có liên quan để cơ quan này có cơ sở thống kê, đánh giá. Về phía Bộ Công Thương vẫn sẽ chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý nhà nước về điện lực, sử dụng điện, trong đó có giá điện.

Trước đó, trong quá trình xây dựng dự thảo sửa đổi Quyết định 24, Bộ Tài chính từng đề nghị không quy định trách nhiệm phối hợp của họ tại dự thảo Quyết định và bỏ nội dung “Tập đoàn Điện lực Việt Nam gửi hồ sơ báo cáo phương án giá điện tới Bộ Tài chính”. Thay vào đó, Bộ Tài chính chỉ phối hợp trong những trường hợp có biến động bất thường, hoặc tác động lớn.

Bộ Công Thương đề xuất về điều hành giá điện- Ảnh 1.

Theo dự thảo, Bộ Công Thương sẽ yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thuê tư vấn độc lập để thẩm tra báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh điện của EVN cùng các đơn vị thành viên. Ảnh minh họa

Bảo lưu đề xuất mức điều chỉnh giá điện

Tại dự thảo lần này, Bộ Công Thương vẫn giữ đề xuất giá điện được tính thêm các chi phí vốn chưa được tính trước đây như chênh lệch tỷ giá. Thời gian điều chỉnh giá điện dự kiến được rút ngắn từ 6 tháng xuống 3 tháng một lần. Đồng nghĩa, mỗi năm sẽ có 4 đợt thay đổi và giá được cập nhật hàng quý theo chi phí phát điện.

Đề xuất về mức điều chỉnh giá điện được Bộ Công Thương bảo lưu. Cụ thể, khi giá bán điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành, giá điện được phép điều chỉnh giảm tương ứng. Còn khi giá điện bình quân tăng từ 3% trở lên so với giá hiện hành thì được phép điều chỉnh tăng.

Trường hợp giá điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 10% trở lên so với mức hiện hành, có ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô, Bộ Công Thương sẽ chủ trì, kiểm tra rà soát, gửi lấy ý kiến các cơ quan liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến cụ thể.

Nguyên tắc điều chỉnh giá bán điện bình quân được thực hiện trên cơ sở hàng năm sau khi kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của EVN, giá bán điện bình quân năm được xem xét điều chỉnh theo biến động khách quan, thông số đầu vào của tất cả các khâu.

Dự thảo cũng nêu rõ, trong trường hợp cần thiết, Bộ sẽ yêu cầu EVN thuê tư vấn độc lập để thẩm tra báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh điện của tập đoàn cùng các đơn vị thành viên.

  • Theo Phụ Nữ Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *